Lerend netwerk – Praktisch kleurbeheer binnen de workflow

kleur-in-een-reproductieproces

Om productiebedrijven, leveranciers en organisaties te laten kennismaken met praktisch kleurbeheer doorheen de workflow, heeft VIGC een ‘lerend netwerk’ opgezet. Dit bestaat uit vier online workshops waarin we in kleine groep inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Interactie tussen de deelnemers levert hierbij een meerwaarde op.

Kleur in de grafische industrie

Fotografie, design, prepress, jobvoorbereiding, grafische productie, kwaliteitscontrole: in elke processtap is ‘kleur’ belangrijk. Kleurbeheer of ‘color management’ bestaat nu reeds meer dan een kwarteeuw en laat toe om kleur succesvol doorheen de workflow te loodsen.

 • De fotograaf voegt een kleurprofiel toe aan zijn kleurbeelden.
 • Beeldschermen worden gekalibreerd volgens kleurstandaarden.
 • Drukprocessen worden gestandaardiseerd.
 • Kwaliteitsrapporten bewaken het volledige proces.

Het werken met kleurprofielen heeft zijn nut bewezen, maar de noden zijn veranderd. Transparante materialen, fluorescerende inkten, glanseffecten, textielbedrukking, medische toepassingen, digitale cinema enz. sturen aan op meer flexibiliteit in kleurbeheer. In onze 4 thematische sessies evalueren we de huidige werkmethodes en verkennen we hoe de nieuwe kleurstandaard iccMax soelaas kan bieden.

Thematische online sessies

Sessie 1: kick-off

Datum: 7 mei van 9 tot 12.00u

In deze kick-off wordt de basis gelegd om de hogere flexibiliteit van kleurbeheer te begrijpen. Dit door middel van een introductie in colorimetrie, huidige status en toepassing van kleurbeheer.

Leerdoelen kick-off:

 • Inzicht in hoe wij kleuren waarnemen.
 • Het begrip ‘gestandaardiseerde kleurwaarnemer’ begrijpen.
 • Een CIE-kleurdiagram kunnen aflezen.
 • Typische kleurstandaarden voor beeldschermen kunnen benoemen.
 • De parameters om gedrukte kleur te beschrijven kunnen opsommen.
 • Gereedschap voor kleurbeheer kunnen opsommen.
 • De verschillende stadia van kleur in een grafische workflow onderscheiden.

Sessie 2: ‘Prepress’

Datum: 21 mei van 9 tot 12.00u

Hier ligt de focus op het omgaan met kleur in fotografie en opmaak. Dit vertaalt zich in o.a. kennis van lichtbronnen, beeldschermen en software voor beeldmanipulatie en opmaak.

Leerdoelen Prepress:

 • De kwaliteit van een beeldscherm kunnen beoordelen.
 • Een beeldscherm kunnen kalibreren.
 • De belangrijkste ISO-normeringen voor beeldschermen kennen.
 • Begrijpen hoe kleuren worden ‘vertaald’ tussen beeldscherm en print.

Sessie 3: ‘Print’

Datum: 13 juni van 9 tot 12.00u

Centraal in deze sessie staat ‘reproductie’ in al zijn vormen: processen met proceskleuren, steunkleuren, meerkleuren, finishing, in diverse sectoren als verpakkingen & labels, commercieel, large format, …

Leerdoelen Print:

 • Inzicht in hoe drukkerijen hun processen standaardiseren.
 • De belangrijkste ISO-normeringen voor Druk & Print kennen.
 • Correct kunnen omgaan met kleurverschilformules (DeltaE1976 en DeltaE2000).
 • Weten wat er in outputprofielen zit
 • Het effect van lak/vernis op kleur kunnen inschatten

Sessie 4: ‘Out-of-the-box’

Datum: 27 juni van 9 tot 12.00u

Hier focussen we op hoe kleurbeheer kan uitgebreid worden: fluorescentie en optische witmakers, glanseffecten, textuur, …

Leerdoelen Out-of-the-box

 • De impact van fluorescentie, glans en textuur op kleur begrijpen.
 • Het effect van finishing (o.a. lak/vernis) op kleur kunnen voorspellen.

Dit initiatief kadert binnen het industrie-partnership dat VIGC is aangegaan met technologiepartners Agoria en Sirris met goedkeuring van VLAIO. Voor meer info over het industriepartnerschap zie: https://www.industriepartnerschap.be/over

Het lerend netwerk is beperkt in aantal deelnemers. De vier thematische sessies kunnen online (ZOOM) gevolgd worden.

Deelname

De basiskosten voor deelname aan een lerend netwerk bedraagt 2346 EURO. VLAIO voorziet echter in een aanzienlijke korting zodat we deelname GRATIS kunnen aanbieden. Er kan dus geen KMO-P gebruikt worden. Let wel: het lerend netwerk is bedoeld voor een beperkte groep van 15 deelnemers.

#industriepartnerschap #sterkondernemen

17 Vlaamse innovatiepartners, waarvan VIGC, slaan de handen in elkaar, onder leiding van Agoria en Sirris. Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen bieden ze een geïntegreerde dienstverlening aan om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren.

Dankzij de individuele en collectieve diensten van het industriepartnerschap kan u als Vlaams bedrijf rekenen op een schat aan expertise en jarenlange ervaring om uw technologische innovatie op te drijven in de 3 volgende thema’s : Digitalisering, Duurzaamheid &  Industrie 4.0.

Trainer:

Soort training

Aantal dagdelen

1

Prijs per deelnemer

Lokatie

Online

Aanvangstijd

09:00

Datum

07-05-2024

Inschrijving

Met uw inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Bekijk ook onze andere trainingen